Strakonice

Výlet do historie

Kdybyste vedle sebe položili dvě mapy, plán Českých Budějovic a mapu Strakonic, bylo by vám rázem jasné, které z těchto dvou měst vznikalo takříkajíc na zelené louce. Zatímco Budějovice se mohou pochlubit rovným pečlivě naplánovaným půdorysem, Strakonice tvoří shluk křivolakých ulic a uliček, které se skládaly nazdařbůh. Vzhledem k tomu, jak toto město vznikalo, se však není co divit. Přibližně před osmi sty lety byly totiž Strakonice pouhými čtyřmi osadami. Teprve jejich sloučením se začaly psát dějiny města jako takového.

Strakonice však leží na místě, které už si vyhlédli lidé dávno předtím, než tu postavili město. V okolí řek existovaly osady už v prehistorické době. Četné archeologické nálezy v podobě zbytků slovanských hradišť, ale i takzvaných sejpy, které tady zůstaly po slovanských rýžovištích zlata, dokládají na tehdejší poměry husté osídlení. Otava je ostatně dodnes známá jako zlatonosná řeka.

Otava a Volyňka. Dvě řeky, na jejichž soutoku Strakonice leží, se koneckonců táhly jako stříbřitá nit celou historií města. Když si na začátku třináctého století šlechtický rod Bavorů vybíral místo, kde si vystaví své reprezentativní sídlo, hrály v jeho rozhodnutí roli právě Otava s Volyňkou.

Bavorové už totiž věděli, že část hradu věnují řádu Johanitů, jejichž úkolem bude starat se o nemocné a poutníky do Svaté země. Ti se právě těmito místy tehdy k Jeruzalému často ubírali, takže z tohoto pohledu mohli jen těžko najít vhodnější místo. Řeky navíc zajišťovaly dostatek vody nezbytné pro chod špitálu a navíc chránily hrad ze dvou stran, takže případný útok se pro dobyvatele značně komplikoval.

Spojenectví Bavorů a maltézských rytířů také Strakonice vděčí za svůj městský prapor, na kterém najdete bavorskou střelu i maltézský kříž.

Kromě praporu přinesli Bavorové Strakonicím mnohé další výhody. Jejich rod se těšil mimořádné přízni panovníka a Bavor I. byl dokonce nejvyšším komorníkem království a správcem Prácheňského kraje. Díky Bavorům také získalo v polovině čtrnáctého století město hospodářsky důležité právo várečné. Až Strakonice navštívíte, nezapomeňte ochutnat dvě piva zdejšího pivovaru s poetickými názvy: Nektar a Dudák.