Strakonice

Procházka Strakonicemi

Na to, abyste prošli centrum Strakonic, vám stačí jen vlastní nohy. Střed města totiž tvoří dvě od sebe nepříliš vzdálená náměstí. Malé a Velké. Prohlídku města můžete začít třeba na tom větším.

Na rozdíl od většiny klasických náměstí nejde o otevřené prostranství, ale v podstatě o širokou ulici. Ta je lemována nově zrekonstruovanými domy s barevnými štíty, které dodávají náměstí na půvabu. Opravdovým skvostem Velkého náměstí jsou však takzvané Masné krámy. Jde zastřešenou křivolakou uličku, která je z obou stran lemovaná krámky. Ačkoli jsou Masné krámy památkou na původní středověkou zástavbu Strakonic, z jedné strany je uzavírá trojúhelníkový štít z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století. Scéna, která je na štítu plasticky znázorněna, s Masnými krámy vskutku ladí, zobrazuje totiž řezníky porážející býka.

Až uzavřete tuto středověkou pouť v rámci své strakonické návštěvy, o několik kroků dál dorazíte k bývalé městské radnici a zastavit se u bohatě zdobené průčelí zhotovené podle návrhu Mikoláše Alše. Sgrafity, ornamenty i spletité listoví skládají dohromady fascinující celek, který návštěvníci Strakonic mohou obdivovat už přes sto let. Když se k budově obrátíte zády, dýchnou na vás typické Jižní Čechy. Přímo před vámi totiž stojí takzvané Papežovy domy. Kdysi slavný stavitel, jemuž domy patřily, se totiž nechal při výzdobě jejich štítu inspirovat jihočeským selským barokem.

Hned vedle Papežových domů minete bývalou státní, nyní Českou spořitelnu. Jakkoli to může znít neromanticky, spořitelna patří k dalším turisty navštěvovaným objektům. Sídlí v secesně novorenesanční budově, kterou svými kresbami bohatě a působivě vyzdobil Václav Malý. Až opustíte Velké náměstí, sejděte jen několik kroků z mírného kopečka a přibližně po sto metrech se ocitnete na Palackého náměstí, kterému však místní říkají „Malé“. Jednou z jeho dominant je kostel svaté Markéty z konce šestnáctého století. I když je postavený v renesančním stylu, najdete v něm i gotické prvky. Ty odkazují na původní gotický kostel, který kdysi stával na místě dnešní „svaté Markéty.“

Obrazně vzato, kostel svaté Markéty je přitom jakousi bránou k Malému náměstí, jednomu z nekrásnějších zákoutí Strakonic. Zvlášť jestli se sem vydáte na jaře nebo v létě, okouzlí vás záplava květin, které náměstí dodávají neopakovatelnou atmosféru. Mezi nimi se vypíná Mariánský sloup z poloviny osmnáctého století, který tady nechali vztyčit strakoničtí měšťané, aby odvrátili od města hrozbu moru. Současně měl sloup fungovat i jako záruka, že se smrtelná epidemie vyhne městu i příště. Půvab Malého náměstí si můžete nejlépe vychutnat v četných kavárnách a hospůdkách, posedět se tady dá za příznivého počasí i venku.

Prostranství pod restaurací „Hvězda“ vám připomene zdejšího slavného rodáka Pavla Pavla, který se proslavil svými výpravami na Velikonoční ostrovy a teorií „chodících soch.“ Na tomto místě, kde se jinak každoročně koná svatováclavská pouť, vztyčil při svých experimentech napodobeninu Stonehenge, která se stala vyhledávanou turistickou atrakcí.